خانه / اخبار / آخرین قیمت محصولات پتروشیمی / صادرات محصولات پتروشیمی از 12 میلیارد دلار گذشت
http://www.telegram.me/pcenews
صادرات محصولات پتروشیمی ایران بر اساس استانداردهای جهانی

صادرات محصولات پتروشیمی از 12 میلیارد دلار گذشت

مجتمع های پتروشیمی کشورسال گذشته بیش از 22 میلیون و چهارصد و ده هزار تن محصول به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار را صادر کردند.

به گزارش خبرنگارنیپنا، درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیش از 11 میلیون و چهارصد و بیست و سه هزارتن محصول به ارزش 5 میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون دلار صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 6 میلیون تن محصول به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار و چهارصد و ده هزار دلار روانه بازارهای بین المللی شد.
همچنین تا پایان اسفند ماه، درسایر مناطق، بیش از 4 میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزارتن محصول به ارزش 2 میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از 2 میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزارتن و پتروشیمی نوری ازنظرارزش با بیش از یک میلیارد و سیصد و سیزده میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان سال به خود اختصاص دادند.
همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از 2 میلیون تن صادرات توانست بیش از یک میلیارد دلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تن محصول را به ارزش بیش از 406 میلیون و هشتصد و هشت هزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را درزمینه صادرات به خود اختصاص داد.

همچنین چک کنید

هدف گذاری برای صادرات 14 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی درسال 97

صنعت پتروشیمی ایران با توجه به افزایش حجم خوراک دریافتی از سوی مجتمع های تولیدی …