خانه / اخبار / آخرین قیمت محصولات پتروشیمی / قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه یکم مردادماه+دانلود
http://www.telegram.me/pcenews

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه یکم مردادماه+دانلود

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1 مردادماه بر پایه نرخ ارز 37671 ریال اعلام شد.

به گزارش نیپنا، قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام شد.
جهت دانلود فایل PDF فهرست قیمت های پایه را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید؛
ميانگين قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيميايي در هفته منتهي به روز يكشنبه 96/05/01
نرخ ارز 37671 ریال
مجتمع توليدي محصول قيمت(ريال بر كيلوگرم)
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلم 0190 41521
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلم 0030 45673
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلمLP0470KJ 42237
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلم 1922LIM 42237
آريا ساسول پلي اتيلن سنگين بادي 5020 37841
آريا ساسول پلي اتيلن سنگين فيلم 3713HMF 38404
آريا ساسول پلي اتيلن سنگين فيلم 5110HCH 38404
اروند پلي وينيل كلرايد 6532S 32116
اروند پلي وينيل كلرايد 7042S 35328
اروند پلي وينيل كلرايد 7242E 34686
اروند پلي وينيل كلرايد 7244E 34686
اروند پلي وينيل كلرايد 6834E 34686
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمH 2420 41521
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمK 2420 41521
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمD 2420 45673
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمF 2420 41521
اميركبير پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38404
اميركبير پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE100)EX) 42150
اميركبير پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40847
اميركبير پلي اتيلن سبك خطيAA 0209 39146
ايلام پلي اتيلن سنگين تزريقيJ 2200 36074
ايلام پلي اتيلن سنگين اكستروژنM 6366 40847
ايلام پلي اتيلن سنگين بادي 8200B 37841
آبادان پلي وينيل كلرايد 57S 35328
آبادان پلي وينيل كلرايد 65S 32116
بندر امام استايرن بوتادين رابر روشن 1502 51087
بندر امام استايرن بوتادين رابر تيره 1500 51087
بندر امام استايرن بوتادين رابر تيره 1712 47652
بندر امام پلي اتيلن سنگين تزريقي 0500HI 36074
بندر امام پلي اتيلن سنگين تزريقيHI0500UA 36789
بندر امام پلي اتيلن سنگين بادي 0035 37841
بندر امام پلي اتيلن سبك فيلم 0075 41521
بندر امام پلي اتيلن سبك فيلم 0200 41521
بندر امام پلي وينيل كلرايد 6058S 34686
بندر امام پلي وينيل كلرايد 6558S 32116
بندر امام پلي وينيل كلرايد 7054S 36292
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن فيلمHP525J 37923
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن نساجيHP510L 37565
پلي پروپيلن جم HP 552R 37565
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن نساجيHP550J 37565
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEP548R 42647
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEP440L 42647
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEP440G 42647
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييRP340R 43720
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييRPX 345S 44973
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEPX 548 T 43577
پلي پروپيلن جم HP 564 S 39354
پلي پروپيلن جم EP3130UV 45796
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 060SF 37565
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 030SIF 37565
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 1160SF 37565
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 250PYI 37565
پلي نار P CR- -380 38817
تبريز پلي استايرن مقاوم 7240 51266
تبريز پلي استايرن معمولي 1540 49291
تبريز پلي استايرن معمولي 1460 46897
تبريز پلي استايرن معمولي 1160 44502
تبريز ABS 72722
تبريز پلي استايرن انبساطي 100 49770
تبريز پلي استايرن انبساطي 200 49770
تبريز پلي استايرن انبساطي 300 49770
تبريز پلي استايرن انبساطي 400 48362
تبريز پلي استايرن انبساطي 500 45313
تبريز EPS Oversize 45313
تبريز EPS Fine 42677
تبريز EPS SuperFine 42677
تبريز پلي اتيلن سبك خطيAA 0209 39146
تبريز پلي اتيلن سبك خطيKJ 0209 40382
تبريز پلي اتيلن سبك خطيAA 0220 39146
تبريز پلي اتيلن سبك خطيKJ 0220 39861
تبريز پلي اتيلن سنگين دوراني 3840 37697
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 6070 36074
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 6070 36789
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5218 36074
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 5218 36789
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيSA 5030 38238
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5030 37522
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 4440 36801
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 4440 37517
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5218 36074
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 6040 36789
بانيار EPS 100-FR 51555
بانيار EPS 200-FR 51555
بانيار EPS 300-FR 51555
بانيار EPS 400-FR 50573
بانيار EPS 500-FR 47417
طاهاسازان پيشتاز پلي استايرن معمولي 35GP 49291
طاهاسازان پيشتاز پلي استايرن معمولي 26GP 46897
جم پلي اتيلن سنگين بادي 3BL 37841
جم پلي اتيلن سنگين بادي 4BL 37841
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 60507 36074
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 60507 36789
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52518 36074
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 52518 36789
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52505 36074
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 52505 36789
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52511 36074
جم پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE100)EX) 42150
جم پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40847
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52502 41846
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيSU 52502 42676
جم پلي اتيلن سنگين اكستروژنS 5000 40194
جم پلي اتيلن سنگين دورانيUV 38504 37697
جم پلي اتيلن سبك خطيAA 22501 39146
جم پلي اتيلن سبك خطيKJ 22501 40382
جم پلي اتيلن سبك خطيXF5N 18 40935
جم پلي اتيلن سبك خطي دورانيUV 32604 37336
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 60511 36074
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 60511 36789
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 60505 36074
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 60505 36789
خوزستان اپوكسي رزين جامد محلول در زايلين 75E01X 75200
خوزستان اپوكسي رزين مايع 06E 82600
خوزستان پلي كربنات 0710PGPC 82000
خوزستان پلي كربنات 1012PGPC 8200
رجال پلي پروپيلن نساجيRG3212E 42647
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XXS 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101S 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XS 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101P 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XP 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XN 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1104K 37923
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1102H 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1102L 37565
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1102XK 37565
شازند PP R- 270G 42647
شازند PP EP X CI- 2 42647
شازند PP EP X CE- 2 42647
شازند PP-ARP 230 42647
شازند پلي پروپيلن نساجيHP565S 39354
شازند PP R 40 42647
شازند PP R 60 42647
شازند پلي پروپيلن نساجيHP550J 37565
شازند پلي پروپيلن نساجيHP552R 37565
شازند پلي پروپيلن نساجيHP554P 37565
شازند پلي پروپيلن پزشكيV30GA 38817
شازند پلي پروپيلن نساجيV30S 37565
شازند پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5620 36074
شازند پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40847
شازند پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38404
شازند پلي اتيلن سنگين بادي 3BL 37841
شازند پلي اتيلن سنگين دورانيUA 3840 37697
شازند PBR 53395
شازند PBR -1210S 58405
شازند پلي اتيلن سبك خطيKJ 0209 40382
شازند پلي اتيلن سبك خطيAA 0209 39146
شازند پلي اتيلن سبك خطيAA 0410 39146
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG840S 37844
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG840N 36736
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG820S 37533
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG820N 36425
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG800N 35594
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG800S 36667
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG780N 34694
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG780S 35767
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG760N 34520
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG760S 35594
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG730N 34382
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG730S 35455
شهيدتند گويان PETS آمورف 35248
شهيدتند گويان PETN آمورف 34209
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG640S 33272
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG640N 32273
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG640 MODS 33355
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG640 MODN 32354
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG620S 32756
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG620N 31790
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG620SBS 32917
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG620SBN 31951
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG640SBS 34592
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپر برايتTG640SBN 33561
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG640 MODSBS 34679
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپر برايتTG640 MODSBN 33645
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG640HBS 36322
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپر برايتTG640HBN 35240
غدير پلي وينيل كلرايد 65S 32116
غدير پلي وينيل كلرايد 57S 35328
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 00TX2102 41521
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 47TN2101 41521
لاله پلي اتيلن سبك تزريقيT 1922 42237
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 47TC2404 41521
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 01TN2102 41521
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 00TC2004 41521
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 42TN2100 41521
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 00TN2100 45673
مارون پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38404
مارون پلي اتيلن سنگين تزريقي 4I 36074
مارون پلي اتيلن سنگين تزريقيI4UV 36789
مارون پلي پروپيلن نساجيC30S 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيV30S 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيZ30S 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيZ30G 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيV30G 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيF30G 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيV79S 37565
مارون پلي پروپيلن نساجيV79G 37565
مارون پلي پروپيلن شيمياييX30G 37565
مارون پلي پروپيلن شيمياييMR230C 42647
مارون پلي پروپيلن شيمياييHP500J 37565
مارون پلي پروپيلن شيمياييEP1X35AF 37923
مارون پلي پروپيلن شيمياييT30G 37565
مارون پلي پروپيلن شيمياييT31SE 37565
مارون پلي پروپيلن شيمياييEPC40R 42647
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZH515MA 39891
نويد زرشيمي پلي پروپيلن فيلمZH525J 37923
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZR230C 42647
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZB332C 42647
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZB332L 42647
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيZH510L 37565
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيZH550J 37565
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZH500M 37565
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيZH520J 37923
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيHP552R 37565
نويد زرشيمي ZH 422 H 38102
نويد زرشيمي ZR 340R 43720
نويد زرشيمي ZR348T 44973
مهر پلي اتيلن سنگين فيلمF 7000 38404
قائد بصير اكريلونيتريل بوتادين استايرن 50 – گريد طبيعي 72722
قائد بصير ABS 75 85369
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقي 3I 36074
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقيI3UV 36789
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقي 4I 36074
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقيI4UV 36789
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين بادي 3BL 37841
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين فيلم 2EX 40194
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38404
لرستان پلي اتيلن سنگين تزريقي 04B54 36789
لرستان پلي اتيلن سنگين تزريقي 07N62 36074
لرستان پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 62107 36789
لرستان پلي اتيلن سنگين نخ رشته اي 7HD48BF 40194
مهاباد پلي اتيلن سبك خطي 01B22 39146
مهاباد پلي اتيلن سبك خطي 02B22 39145.60116
مهاباد پلي اتيلن سبك خطي 03B22 39145.60116
تخت جمشيد لاتكس 15433
تخت جمشيد پارس پلي استايرن معمولي 1551G 49291
كردستان پلي اتيلن سبك فيلم 02E2420 41521
كردستان پلي اتيلن سبك فيلم 08F2420 41521
كردستان پلي اتيلن سبك فيلم 03F2420 45673
پتروشيمي آرياساسول C+3 9043
پتروشيمي اروميه كريستال ملامين 49208
پتروشيمي اروند سود كاستيك 7269
پتروشيمي اميركبير برش سنگين 10468
پتروشيمي برزويه آروماتيك سنگين 19012
پتروشيمي برزويه ارتوزايلن5.99% 23217
پتروشيمي برزويه پارازايلين 27193
پتروشيمي بندرامام گاز بوتان صنعتي 13062
پتروشيمي بندرامام گاز پروپان صنعتي 12347
پتروشيمي بندرامام بنزن*** 34403
پتروشيمي بندرامام زايلين مخلوط 22587
پتروشيمي بندرامام گاز مايع صنعتي 12919
پتروشيمي بيستون الكيل بنزن خطي 39545
پتروشيمي پارس استايرن منومر 39646
پتروشيمي پارس پنتان پلاس 13025
پتروشيمي تندگويان اسيد ترفتاليك 25004
پتروشيمي جم برش سنگين 10468
پتروشيمي خراسان آمونياك (گاز) 5475
پتروشيمي خراسان آمونياك (مايع) 5475
پتروشيمي خراسان اوره پريل 7497
پتروشيمي خراسان كريستال ملامين 49208
پتروشيمي رازي گوگرد 2881
پتروشيمي رازي دي آمونيوم فسفات 12257
پتروشيمي رازي اوره صنعتي گرانوله 6961
پتروشيمي زاگرس متانول 7843
پتروشيمي شازند برش سنگين 10468
پتروشيمي شازند تري اتانول آمين 41156
پتروشيمي شازند دي اتانول آمين 37577
پتروشيمي شازند منو اتيلن گلايكول 28719
پتروشيمي شازند دي اتيلن گلايكول 25803
پتروشيمي شازند تري اتيلن گلايكول 39173
پتروشيمي شازند منو اتانول آمين 38829
پتروشيمي شازند ايزوبوتانل 26662
پتروشيمي شازند نرمال بوتانول 30017
پتروشيمي شازند دي اتيل هگزانول 33551
پتروشيمي شيراز متانول 7843
پتروشيمي شيراز آمونياك (گاز) 5475
پتروشيمي شيراز آمونياك (مايع) 5475
پتروشيمي شيراز اوره پريل 7497
پتروشيمي شيراز نيترات آمونيوم كشاورزي 4151
پتروشيمي فن آوران اسيد استيك 13957
پتروشيمي فن آوران متانول 7843
پتروشيمي كارون تولوئن دي ايزو سيانات (TDI) 109474
پتروشيمي كارون متيلن دي فنيل دي ايزوسياناتMDI  پليمري 92868
پتروشيمي كارون متيلن دي فنيل دي ايزوسياناتMDI  خالص 102155
پتروشيمي كرمانشاه آمونياك (مايع) 5475
پتروشيمي كرمانشاه اوره صنعتي گرانوله 6961
پتروشيمي مارون دي اتيلن گلايكول 25803
پتروشيمي مارون منو اتيلن گلايكول 28719
فرساشيمي دي اتيلن گلايكول 25803
فرساشيمي منو اتيلن گلايكول 28719
قیمت تلفیقی

همچنین چک کنید

توان تولید پلی اتیلن مکزیک افزایش می یابد

مکزیک با هدف افزایش ظرفیت تولید پلی اتیلن خود چندین طرح توسعه ای را برنامه …